Biokarst er karst dannet ved biologiske prosesser, særlig i forbindelse med bakterier og lavere planters utskillelse av syrer og karbondioksid. Disse stoffene gir lokal, oftest mikroskopisk tæring på kalkstein og andre løselige bergarter. Biokarst kan blant annet avsettes som kalktuff og bergmelk.