Biogeokjemi, læren om hvordan biologiske og geokjemiske prosesser påvirker grunnstoffenes kretsløp i naturen.