Bioerosjon er erosjon i geologiske materialer, forårsaket av levende organismer som planterøtter og borende muslinger. Foruten den rent mekaniske virkningen (rotsprengning, boring) kan organismene utskille substanser (syrer), som tærer kjemisk på underlaget. Bioerosjon foregår på praktisk talt alle bergarter, men karbonatbergarter er mer utsatt, fordi de løses lettere i surt vann.