Bindingsavstand er avstanden mellom to atomer som er bundet til hverandre. Ved hjelp av fysikalsk-kjemiske målemetoder (røntgendiffraksjon, elektrondiffraksjon eller nøytrondiffraksjon) kan atomenes innbyrdes posisjon i et molekyl eller et fast stoff bestemmes. Kjennskap til bindingsavstander kan gi informasjon om styrken til en binding og om de kjemiske omgivelsene til atomene. Kortere bindingsavstand for ett og samme par av atomer innebærer høyere bindingsstyrke. Kunnskap om bindingsavstander og -vinkler (mellom valgte atomer) er viktig for forståelsen av samspillet mellom struktur – kjemi og fysikalske og kjemiske egenskaper for alle typer kjemiske forbindelser.