Binderskift er et skift hvor teglsteinenes lengderetning er vinkelrett på veggens lengderetning. Det kalles også koppskift. Teglsteinene kan ligge eller stå; i siste tilfelle kalles det rullskift.