Legering som består av bare to komponenter, enten begge metaller eller et metall og et ikke-metall.