Billedsonar, apparat som ved hjelp av lydbølger registrert og behandlet av en datamaskin og fremvist på en dataskjerm gir bilder eller kart over undervannsforhold.