Billedpunkt, det reelle eller virtuelle gjenforeningspunktet som fremkommer når en begrenset strålebunt fra et objektpunkt blir brutt og/eller reflektert i et optisk system (se bilde). Billedpunktet for et uendelig fjernt objektpunkt på systemets akse kalles systemets brennpunkt.