Billedplate, det første masseproduserte lagringsmedium for fargebilde og lyd, basert på samme teknikk som dagens compact disc (CD). Platene kom på markedet rundt 1980 og var da på størrelse med en LP-plate. Avspilleren kunne koples til en vanlig fargefjernsynsmottager med mulighet for interaktivitet med programmet. Denne teknikken er nå videreført i CD-I.