Bilinga, løvtreart i familien Naucleaceae (nær beslektet med maurefamilien) fra Vest- og Øst-Afrika. Kjernevedens farge er lys oker, ofte med litt flammet ved og noen mørkere striper. Densitet ved 15 % fuktighet ca. 0,80 g/cm3. Styrken er god, men på grunn av varierende fiberretning tåler veden ikke så godt sjokkbelastninger. Etter tørking er trevirket stabilt. Bilinga blir i Norge brukt i parkett, særlig i gymnastikksaler.