bildrap

Artikkelstart

Bildrap, forvoldelse av en annens død i trafikken som rammes av straffelovens regler om drap. Strafferettslig rammes dødsfall som skyldes uaktsom kjøring, allerede av den alminnelige aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 3, jf. § 31. Etter en endring av nåværende straffelovs § 281 om uaktsomt drap i 1988 fremgår det uttrykkelig at også den bestemmelsen kan komme til anvendelse. Ikke enhver uaktsomhet i trafikken med dødsulykke til følge rammes av straffeloven § 281: Bestemmelsen krever uaktsomhet med hensyn til dødsfølgen. Denne vurderingen må foretas konkret, men høyesterettspraksis stiller strenge aktsomhetskrav til bilføreren, blant annet ved passering av fotgjengerfelt, ved rygging og i forhold til trafikanter som har forkjørsrett. Aktsomhetskravet ble endret noe ved en lovendring i 2001. Lovendringen medfører at det skal mer til for fellelse etter straffeloven § 281 enn for fellelse etter vegtrafikkloven § 3, jf. § 31. Sentrale rettsavgjørelser er omtalt i Ot.prp. nr. 46 (2000–2001).

Strafferamme: Fellelse etter straffeloven § 281 kan medføre fengsel i inntil seks år.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg