Bildekk, fergedekk som biler kan kjøres inn på gjennom baug-, hekk- eller sideport, oftest fergens gjennomgående hoveddekk.