Gammel framvisningsmetode som hovedsakelig ble benyttet til undervisningsformål i forbindelse med grammofonplater eller lydbånd. Et bildebånd var en serier med lysbilder på sammenhengende filmbånd, som om diasfilmen ikke var kuttet opp. Vanlige billedstørrelser var 18×24 mm, 24×24 mm eller 24×36 mm. Etter formålets art var båndene sammensatt i logisk sammenhengende serier og bildene ble vist fram med lysbildeframvisere på vanlig filmlerret. Bildebånd forvant som medium på 1970-tallet.