Bilbensin, motordrivstoff som tas ut nær toppen av destillasjonstårnet i et raffineri, basert på råolje av egnet kvalitet (lettolje) og karakterisert av stor tennvillighet. Fordi bensin kan forekomme i et stort antall varianter avhengig av råoljekvalitet og destillasjonsteknikk, må sluttproduktet laboratorietestes og tilføres tilsetninger som justerer kvaliteten (bl.a. oktantall).