Bilagsrevisjon, revisjon, eller kontroll, med at alle posteringer er dokumentert med akseptable bilag, og at alle bilag er ført til riktige kontoer.