Bikomponent-garn, to enkeltgarn (se garn) som er tvunnet sammen. Enkeltgarnene kan enten bestå av to forskjellige stapelfibertyper, to forskjellige filamenttyper eller ett filamentgarn og ett stapelfibergarn.