Bifyr, mindre og svakere (og oftest lavere) fyr i nærheten av et kystfyr, for å angi et bestemt farvann.