Biff, særlig brukt i uttrykket «saken er biff», dss. OK, i orden.