Bidevindsseiler, en art av småmaneter i ordenen blæremaneter (Siphonophora) innen nesledyr (Cnidaria). Bidevindseiler har en blålig, skiveformig gassfylt flottør med en skjevt stillet loddrett kam. Kammen, som kan være 6 cm lang og 4 cm høy, stikker opp over havoverflaten, slik at den seiler skjevt i forhold til vindretningen. På undersiden sitter en munnåpning omgitt av en ring av forplantningsorganer, og ytterst en ring av tentakler med nesleceller. Tropiske og tempererte hav, og også i Middelhavet.