Bibliometri, måling av mengden av utgitte skrifter (som mål på forskningsproduktivitet).