Biacetyl, gulfarget væske med intens lukt, kokepunkt 88 °C. I sterk fortynning har den en tydelig smørlignende aroma. Dannes under smørfremstilling og kan fremstilles ved en spesiell fermentering av glukose eller ved syntese. Brukes i næringsmiddelindustrien som smakstilsetning. Kjemisk formel er CH3COCOCH3.