Bevisumiddelbarhet, se bevis og sivilprosess (grunnprinsipper).