Beverbille, billeart i familien Leptinidae (nært beslektet med åtselbiller). Brun, flat, vingeløs og lusaktig, 2 til 3 mm lang. Lever i pelsen på bever, særlig i munnvikene, hvor den spiser parasitterende midd. Vanlig på bever i Norge så vel som i Nord-Amerika.