Egenbevegelse viser seg hos encellede protozoer (for eksempel amøber) som strømninger i cytoplasmaet, ved utstrekning og tilbaketrekning av plasmautløpere eller ved forlengelse eller kontraksjon av muskeltråder i det ytterste plasmalaget. Stedsbevegelsen er individets forandring av plass i forhold til omgivelsene. Mange encellede organismer og lavere flercelledyr som flimmerormer, larver av leddormer, bløtdyr og andre beveger seg ved hjelp av flimmerhår (cilier, flageller). De fleste virvelløse dyr og alle virveldyr har imidlertid muskulatur. Leddyr og virveldyr har særskilte bevegelsesorganer (lemmer) som føtter, vinger eller finner.