Betonie, eller Betonica officinalis, flerårig urt i leppeblomstfamilien. Halvmeterhøy, håret stengel med avlange, langstilkete blad nederst og kortstilkete blad høyere oppe. Røde blomster i aksformet blomsterstand i toppen av stengelen, 1–2 cm lange. Betonie er en legeplante som tidligere ble dyrket i klosterhagene. Prydbetonie eller prydsvinerot, S. macrantha (også kalt S. grandiflora), har 3–4 cm lange lilla-rosa blomster i mai–juni. Planten stammer fra Kaukasus, blir dyrket som prydplante, av og til forvillet fra hager.