Betongskrog, skipsskrog av betong. Mens stål lenge har vært det dominerende byggemateriale til skipsskrog, har det fra tid til annen vært anvendt armert betong, særlig til lektere, men også for havgående skip. De fleste betongskrog er bygd under krig eller når stål har vært mangelvare. En god del hjemmelagede lystbåtskrog er fremstilt ved å legge betongmasse på et nettverk av tynne stålspanter og armeringsnetting, tykkelsen vil bli 15–25 mm.