Betongplattform, produksjonsplattform i betong. Norske plattformer har tradisjonelt vært laget i armert betong og stått fast på havbunnen av egen vekt. Mest kjent er Condeep-konseptet, en gravitasjonsplattform utviklet av det norske selskapet NC (Norwegian Contractors). Det finnes imidlertid en rekke konkurrerende typer, også flytende plattformer.