Betongindustriarbeider, yrkesutøver som arbeider med tilvirkning av ferdigbetong og produksjon av betongvarer som takstein, lettbetongblokker, betongelementer, betongrør og gate-, vei- og parkprodukter i betong. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i en bedrift. Opplæringen avsluttes med en fagprøve.