Betinger, i skogbruket person som på kjøperens vegne forhandler om og bestiller tømmer o.l.