Betelpepper, slyngende planteart i pepperfamilien, med treaktig stengel og hjerteformede, buenervete, litt læraktige blad. Små, nakne blomster i et langt aks. Bladene brukes til beteltygging, se betel.