Betebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien, Aphididae. 2 mm lang, svart og med lyse flekker på ryggsiden. Overvintrer i eggstadiet på beinved, Euonymus,og krossved, Viburnum. Ut på forsommeren flyr vingete betebladlus fra beinved og krossved over på sommervertene som er bete, bønne, spinat, vikke, lupin, blomkarse, syre, tistel m.fl. På bete og bønne kan sugingen på bladverket føre til bladkrølling og redusert vekst, særlig i tørre somrer.