Beteål, betecystenematode, Heterodera schachtii, rundormart i bladnematodefamilien. En liten art som snylter i beteplanter. Se nematoder.