Beta-emitter, β-emitter, betegnelse på radioaktivt stoff som sender ut beta-stråler. Man skjelner mellom β+-emittere som sender ut positroner, og β-emittere som sender ut elektroner.