B, β, andre bokstav i det greske alfabetet. Som tall = 2.