Bestiarius, i det gamle Roma navn på en som på arenaen kjempet mot ville dyr.