Besoar, (av persisk 'motgift'), bezoar, rund og glatt steindannelse, oppstår i magen hos en del drøvtyggere ved at det omkring nedsvelgede hår avleires plantefibere, kalsium- og magnesiumsalter. Tidligere brukt som legemiddel, bl.a. mot forgiftninger, og var en viktig handelsvare.