Beslaglære, læren om hestens hover og drøvtyggernes klover, deres funksjon og behandling. Riktig hov- og klovpleie er av stor betydning for dyrenes trivsel og bruksverdi.