Beskyttelsesrelé, apparat som automatisk kobler ut strømtilførselen eller varsler når det oppstår feil ved anlegget, for eksempel som følge av jordslutning, overstrøm, underspenning, og lignende.