Beskyttelsesgass, eller nøytralgass, nær oksygenfri gass som tilføres en beholder, tank eller lignende for å unngå brann eller annen uønsket oksidasjon av væske eller fast stoff i beholderen. I petroleumsindustri og i tankskip brukes en beskyttelsesgass av nitrogen, N2 og karbondioksid, CO2 for å hindre brannfare. Ved elektrisk sveising brukes gjerne argon.