Beskyttelsesatmosfære, gass eller gassblanding som ikke reagerer med de aktuelle metaller eller kjemiske reaktanter. Som regel brukes beskyttelsesatmosfæren for å forhindre at luftens oksygen skal reagere med reaktantene. Den enkleste beskyttelsesatmosfæren er luft hvor oksygenet er fjernet (dvs. i hovedsak nitrogen), men ofte brukes edelgassen argon ved f.eks. sveising av aluminium og varmebehandling av metaller og legeringer.