Bertling eller sikking er å lage langsgående, forsterkende forhøyninger eller fordypninger (falser) på plater og lignende av metall. Dette kan gjøres med bertlejern eller bertlemaskin.