Vannrett avsats anlagt på jordskråninger for å hindre utrasing; avsats på innsiden av en brystvernskråning til støtte for skytteren, som har patroner eller lignende på bermen.