Berlese-trakt, redskap for utdriving av smådyr, særlig insekter og edderkoppdyr, fra jordprøver, kompost o.l. Prøvene legges under en lyskilde med overflaten ned mot en rist i trakten. Lyset, varmen og tørken driver dyrene ut av materialet hvorpå de til slutt ramler ned i et oppsamlingsglass. Tallrike modeller finnes, effektiviteten øker hvis prøvene samtidig kjøles fra undersiden. Illeluktende kjemikalier kan brukes i stedet for lys og varme. Navn etter opphavsmannen Antonio Berlese.