Beringlo, tidligere navn på fugleart i lofamilien, nå splittet opp i to arter: kanadalo og sibirlo.