Bergsvineblom, ettårig art i kurvplantefamilien. 15–50 cm høy, stiv stengel med smale, grovtannete blad. Kurven har gule, tungeformete kantkroner og rørformete skivekroner. Bergsvineblom vokser på berg og grus, også hogstflater på Østlandet og langs kysten til Sør-Trøndelag.