Bergingsbåt, fartøy som anvendes for å berge skip som har sunket, grunnstøtt eller lidd annet havari, fartøyet er forsynt med spesielle pumper, kraner, dykkerutstyr og andre hjelpemidler. Gjør i ledige stunder ofte tjeneste som taubåt eller isbryter.