Berghøne, fugleart i fasanfamilien, tidligere kalt balkanhøne. Ligner steinhøne og ble tidligere betraktet som samme art. Lengde ca. 33 cm. Har tilhold i steinete fjellskråninger med glissen vegetasjon fra den østre del av Balkan-området og østover gjennom Sentral-Asia til nordøstlige Kina. Arten er et yndet jaktobjekt og er satt ut flere steder. Her i landet er den forsøkt satt ut i Vestfold.