Bergfrihet, prinsipp som bl.a. gjelder i norsk rett om at enhver kan søke etter (skjerpe), mute og få utmål på forekomster av mutbare mineraler på egen eller andres grunn.