Berberspråk, gren innen den afroasiatiske språkfamilien. Berberspråkene tales av 14–15 mill. mennesker i Nord-Afrika, fra Egypt i øst til Marokko og Senegal i vest. Til språkgruppen hører bl.a. rif i Marokko, kabylisk i Algerie, tuareg eller tamashek i det sørlige Algerie, Niger og Mali. Språkene har et sterkt innslag av arabiske lånord, og de fleste skrives med det arabiske alfabetet. Tuareg skrives imidlertid med et meget gammelt alfabet, tifinagh, som er en direkte utløper av det fønikiske alfabetet.