C6H5CH2Cl, fargeløs væske, kokepunkt 179 °C. Dampene virker sterkt irriterende på nesen og øynene. Fremstilles ved klorering av toluen. Har stor og mangesidig anvendelse i organisk-kjemisk industri, f.eks. til fremstilling av benzylalkohol og andre benzylforbindelser, fargestoffer og farmasøytiske preparater.